Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035Arvamusfestival

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Silotornid lõhutud ja strateegiline riigihaldus paigas? Koosloomeala kokkuvõte https://goo.gl/2DS2TA

Tõdesime väikses ringis, et strateegialoome ja elluviimise läbimäng õnnestus täitsa hästi. Šoti strateegilise riigijuhtimise eeskujust on meil palju õppida, aga Eesti potentsiaal on kasutada inimeste tarkust ja digiajastu tööriistu. Väga raske on mõelda terve protsessi peale (olgu selleks strateegia või arengukava loomine või muu protsess), kui ollakse alles sisendi kogumise faasis. Kuid seda tuleb teha võimalikult vara, sest avalike arutelude keskmes peaks olema ka see, kuidas me püstitatud eesmärkide täitmist mõõdame ja hindame. Lisaks on vaja pidevalt erinevaid pingeid tasakaalustada - majanduslike ja keskkondlike eesmärkide omavaheline konflikt, eesmärgipüstituse ja elluviimise vaheline pinge, kasutajakeskse lähenemise ja silotornide pinge, poliitilise tahte ja avaliku sektori uuendamise vaheline pinge. Strateegiliselt lähenedes saabki neid pingeid ennetada ja maandada.

  1. Arutelude suunajad pidasid äärmiselt oluliseks, et Eesti 2035 ei jääks pelgalt valitsuse strateegiaks, vaid muutuks ka Riigikogule oluliseks eesmärgi-kogumiks.