Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035Arvamusfestival

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Demograafia ja tööjõud: Eesti 2038 https://goo.gl/bDi3or

Tuleviku töökohtade arutelus on kaks võtmesõna – tulevikutöö loomus kui selline (tehnoloogia areng ja ümberõppimine) ning demograafilised muutus (tööealiste vähenemine, ränne jne + aastaks 2025 on meid tööturul 100 000 võrra vähem – kuidas vähemaga rohkem teha?) Ühe lahendusena võiks olla transdistsiplinaarsus ehk rohkem töökohtade vahetust ja spetsialiseerumist rohkematele valdkondadele, et ka töötajad ise oleks valmis muutusteks ja värskendusteks. Lisaks võiks viia sisse võimaluse nn sümbiooskoolideks, kus kohtuvad kutseõpe ja akadeemia. Regulatiivsed maksumotivatsioonid võiks edendada töötajate huvi ja tahet ennast ise edasi arendama ning ja täiendkoolitusi võtma ning võimaldaks ka ettevõtetel olla valmis tulevikutööks (et ei oleks keevitajaid kui tegelikkuses oleks vaja keevitustehnoloogia programmeerijaid, sest keevitamistöö teeb masin ise ära) Julgustada tuleks nii haridus- kui ettevõttesektoris pilotiseerimist ning erinevate kombinatsioonide katsetamist, näiteks täiend- ja ümberõpet (mid-career ümberõpe) või ettevõtted võtavad töötajaid tööle mitte konkreetsele spetsiifilisele kohale, vaid organisatsiooni kui sellisesse, kus areneda ja end erinevalt täiendada ja suundumus leida.