Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035Arvamusfestival

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Lõimumine 2035: trendid, võimalused, ohud (Koosloomeala)

märksõnad: huviharidus, kui lõimumise oluline osa. uue Lõimumiskava koostamisel võiks kasutada huvihariduse valdkonna juhte ja õpetajaid sisendi saamiseks. lõimumine ei ole ainult keeleõpe. Tekkis küsimus, mida teha inimestega, kes ei taha lõimuda ja eesti keelt õppida. Aastal 2035 me ei vaja enam eraldi lõimumise arengukava, sest teema on integreeritud teiste arengukavade sisse.