Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035Arvamusfestival

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Välispoliitiliste otsuste tegemine peab olema demokraatlikum https://goo.gl/VicTdF

Kõlama jäänud mõtted: - usaldus valitsuse vastu - rahva tahte esindatus välispoliitilistes otsustes - diplomaatide otsuste läbipaistmatus või läbipaistvus - Riigikogu liikmete motiveeritus ja vastutus - otsustusprotsesside kiirus ja aegkriitilisus - otsuste kvaliteet kompromissotsuse sisseviimise korral - populismi ja teadmatuse risk; perioodilisuse mõju Riigikogu valimistega - Riigikogu sisend strateegiate kaudu