Arvamusfestivali arutelude sisend strateegiale Eesti 2035Arvamusfestival

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Millises maailmas tähistab Eesti oma 120. sünnipäeva? https://goo.gl/oyvqbA

Eesti võimalik tee maailmatrendide tuultes: * Personaalsem lähenemine tervishoius ja töötamises. Riina Sikkut: "Tehnoloogia võimaldab meil keskenduda mitte keskmisele inimesele, vaid igaühele eraldi." * Looduse (rabade, metsade ja muu) hoidmine ja ringmajanduse tõus, inimeste seotus keskkonnaga (mis on meie endi korraldada, ei sõltu maailmast). * Majandus ja geopoliitika: geoökoloogiline surve (nt veega seotud probleemide lahendamine), hariduse jt valdkondade ümberstruktureerimine, ettevõtete lülitumine digitaalsetesse turuplatsidesse, Skandinaaviaga ja Baltikumiga suurem koostöö tehnoloogiaarengus, inimvara defitsiidi kiire lahendamine. Eurotsooni ja läänetsooni kuulumine, samas piiririigiks olemine. Äärmise ebastabiilsusega arvestamine, eriti Venemaalt. Suveräänsuse piirid ja julgeolekuplaan B.

  1. Arutelu ja rühmatööde moderaatori Toomas Roolaiu kokkuvõte (vahendatuna): 1) 2035 perspektiivis globaalsel tasandil on suured muutused ja need mõjutavad meid, kusjuures on palju selgelt meile keerulisi trende. 2) meil Eestis ON ressursse ja võimalusi väga hästi hakkama saada, aga mitte samamoodi edasi tegutsedes. 3) votmeks on ressursside targem kasutamine, nt personaliseeritud meditsiin, loodussäästlikumad majandamise lahendused, paindlikud sotsiaalse abi meetmed jne.