Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

Mari Sarv,

Kommentaarid

Toetus asutuste ja organisatsioonide nimel

Algatusrühmaga on ühendust võtnud mitmete asutuste ja organisatsioonide esindajad, väljendades kurvastust, et nende organisatsioon on jäänud nii olulise pöördumise toetajate nimekirjast välja. Selgituseks: info toetusavalduse koostamise kohta levis avaliku Facebooki grupi Ei saa mitte vaiki olla liikmete vahendusel ja ise pöördusime eraldi ainult väga üksikute organisatsioonide poole. Pöördumise teksti valmimise ja trükkitoimetamise vahele jäänud poole päeva jooksul jõudsime ainult laekunud toetusavaldused vastu võtta ja registreerida. Kuni hääletuse lõppkuupäevani on siiski võimalik jätkuvalt avaldada pöördumisele toetust ka asutuste ja organisatsioonide nimel, saates vastava soovi aadressil era@folklore.ee. Laekunud asutuste ja organisatsioonide toetusavaldused edastame riigikogule.