Avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti-uuringute rahastamise asjus

Mari Sarv,

Kommentaarid

Miks ma pöördumist toetan?

Pöördumise lähtepunktiks võib lugeda valitsuse taganemist Teadusleppest. Teadusrahastuse suurendamine 1% SKP-st ei tähenda ainult Eesti teaduse rahvusvahelist mõjukust tõstva konkurentsipõhise grandiraha suurenemist. Suureneks ka baasrahastus, mis tagaks teadlaste töö järjepidevuse ja aitaks selle kaudu hoida ja eestlastele kättesaadavaks muuta selliseid väärtuslikke kogusid nagu Eesti Rahvaluule Arhiiv. Pöördumised, mille eesmärgiks on tuletada meelde Teaduslepet ja suurendada teaduse üleüldist rahastust, selle asemel, et süvendada erinevate teadusvaldkondade omavahelist konkurentsi napi olemasoleva rahastuse üle, väärivad toetamist.