Jätkame Tallinna Linnahalli "EV100" supergraafika seinamaalingute teostamist!

Rene Leet,

Kommentaarid

Punkt 4

Asja visuaalne parendamine kuni on võimalik teostada asja täielik taastamine on lubatud kui see on põhjendatud ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud. Hetkel on tõestanud, et antud maaling tuleb soovi korral maha. Antud maalingud katavad praeguses inetused ja roppused, mis ei tule maha. Antud maalingud annaks võimaluse viia tähelepanu teistele sarnaselt seisvatele inetutele ehitistele, mille maalingutega kaunistamine kuni renoveerimiseni parendaks oluliselt üldist linnapilti.