Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

Alari Rammo,

Kommentaarid

Kõigis riigistruktuurides ja riigi loodud asutustes peab rahastamine toimuma ühtsete põhimõtete alusel.

Siseministeeriumi tellimusel valmis Ühenduste rahastamise juhendmaterjal: https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/yhenduste_rahastamise_juhendmaterjal_parandatud.pdf Selles on esitatud vabaühenduste rahastamise põhimõtted, mis laienevad kõigile riigistruktuuridele ja asutustele. Nendest põhimõtetest peaks lähtuma ka Riigikogu. Riigikogu peaks olema lausa ausa, läbipaistva ja kõigile ühetaoliselt kättesaadava rahastamise korraldamise järelevalvaja.

  1. Aitäh. Peab mõtlema, kas juhendile endale saab viidata, mil pole selget ja tugevat õigusjõudu, olles rohkem nagu halduseeskiri, kui sedagi. Aga kas Riigikogu peaks üldse kehastama täitevvõimu rolli ehk olema konkreetsete objektide ja ühingute rahastaja?