Taotleme elektroonilise hääletamise (e-valimiste) täieliku kaotamist!

Stanislav Pupkevich,

Kommentaarid

Подписать.

Жамкайте на кнопку mobiili id или id-kaart, смотря как вы хотите себя идентифицировать.