[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Kodanike õigus anda tagasisidet e-teenustele

Tagasiside andmine peab olema mugav ja avalik. See peab andma võimaluse hinnata teenuste kvaliteeti ja taset. Tooks esile korruptsioonikahtlused, raskemate rikkumiste lahendamiseks tekiks sund olukorda parandada.

  1. NÄIDE: Asutus ei vastata kirjadele/ettepanekutele 30 päeva jooksul. Kui sellist tagasisidet annab rohkem kodanikke, tekib õigustatud ootus, et teenuse eest vastutaja vaatab üle teenuse korralduse.