Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Arutelu käigus jõuti tõdemuseni, et ettepanek on vaja ümber sõnastada nii: töötada riiklikult välja tervisliku vananemise kontseptsioon ja integreerida see rahvastiku tervise arengukavasse (kuni 2020). Niimoodi saab tervislikule vananemisele riiklikud vahendid taha.