Isikustatud töötuskindlustus [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Rohkem ambitsioonikust, eksperdid ja palun kaaluda veelkord idee mõtet.

Liiga kergekäeliselt on heidetud idee kõrvale. Töötukindlustus ei ole täpselt sarnane tavakindlustusele. Tavakindlustus on juhtumipõhine kindlustuspreemia väljamakse eelneva olukorra taastamiseks. Töötuskindlustus aga peab tagama elatuse töötuks jäämisel. Töötuskindlustus ei ole universaalne vaid kehtib ainult teatud alustel töötuks jäämise puhul elatismakse. Pakutud süsteem üldjoontes püüab liikuda selles suunas, et Töötuskindlustus kataks igasugusel alusel, sh laiskus, töötule sissetuleku. Kuid seda ainult miinimumtasmel. ettepanek eeldab, et rakendatakse solidaarsusfondi. Asja parandaks kui see solidaarsusfond on 50% eeldatavast maksest ja hüvitisest. Säilub solidaarsus kuid see solidaarsus on mõnevõrra efektiivsem ja kindlamalt seostatud konkreetse isiku tööhõivelise käitumisega (põhjust on pingutada, et leida uus töö, mitte jääda töötuks, sest hüvitis ei ole lõpmatu). Lisapunkt on see, et solidaarne hüvitis on samuti ajutine. Korrektne ja edukas töötaja saab ülejäägi ülekandmisel oma pensionifondi õigustatud hüvitise. Kättesaadava pensioni võrdsus ei ole ega saa olla pensionisüsteemi peamine eesmärk vaid märksa olulisem on kättesaadava pensioni õiglus ja õigustus. Mh tekib pensionierinevus ka hetkest mil minnakse pensionile - see on mõnevõrra olulisem ebavõrdsuse tekitaja.