Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Idee sisaldas tegelikult kahte ideed. Esiteks soodustamaks töötuid vastu võtma väikesi juhutöid, siis tuleks neile tagada ravikindlustus, kui nad sellise töö vastu võtavad. Teine lahendus oleks, et kui nad juhutöö vastu võtavad, siis säilivad neile kõik töötute sotsiaalsed garantiid (sh ravikindlustus).