Omastehooldajatele palk [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Tulumaksust vabastamine

Tänan, et võtsite mu ettepaneku arutlusele. Kahuks ei saa ise seminarile tulla. Tahtsin natuke seletada lahti oma ettepanekut, mis seisnes tulumaksu tagastamises. Toon näite enda kohta. Mu ema on täpselt aasta olnud hooldekodus. Viimasel kuul maksin kuutasu 762 eurot, millest ema pension on 440 eurot. Seega enda palgast pean "leidma" 322 eurot. Et sellist summat "leida", pean rohkem töötama (õnneks, et selline võimalus avanes). Kuna olen FIE, siis tulumaksu pean hakkama maksma järgmine aasta sellelt rahalt, mida sel aastal rohkem saan ja mille kulutan kõik ema hooldekodu tasu peale. Seega järgmine aasta on suhteliselt nutune: pean maksma suurema summa tulumaksu ja samuti ema hooldekodu arved, kuid kahjuks töömahtu suurendada enam ei ole võimalik. Siit tulebki mu ettepanek: vabastada tulumaksust hooldekodu kuutasuks kulunud summad, mis ületab vanuri pensioni või maksta tulumaks tagasi järgneval aastal (nagu pensionikindlustusel). Seda seniks kuni on valmis töötatud mingi kindlustus, mis tagab vanuri hooldekodu maksu.