Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

PARANDUS: Idee kiideti teemaseminaril heaks

Otsustati, et idee võiks sõnastada ümber: "Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel " Vähendada vanaduspensionäride töiselt tulult makstavat sotsiaalmaksu 33%-lt 13%ni. Arutelu käigus jõuti arusaamale, et ravikindlustusele minevat maksu ei ole vajadus vähendada, sest pensioniealised on tervishoiuteenuste suured tarbijad. Lisaks tuleb idee arendamisel meeles pidada, et kui sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ei maksa, siis ei teki juurde ka pensioniõigusi ja seega ei kasva ka töötavate pensionäride pension (va indekseerimise võrra).