Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Idee leidis küll toetust, kuid seda tuleks arendada edasi. Tuleks kindlasti märkida ära, et oluline on ka sotsiaalne kapital. Teadmine vananemisest peaks olema tegelikult pigem üldoskus ning pole päris kindel, kas see peaks olema seotud vaid juhtimiserialadega. Kõrgharidusstandard näeb ette, et on teatud üldained.