Üürnike register

Marko Nuuma,

Kommentaarid

see peaks olema terviklik

Üürituru suur probleem on turul olevate pindade vähesus. Kui võtta vastu seadusemuudatus, mis üürileandja olukorra raskemaks muudab, väheneb see hulk kiiresti või kaob turg veel enam põranda alla. Sellise ettepaneku rakendamine paks käima kompleksselt teiste muudatustega, mis tagavad üürileandjale ka teatud võidu kui ta oma üürisuhte avalikuks on nõus tegema. Üks võiks olla võimalus üürisummast enne tulumaksu tasumist maha arvata tegelikud kulud ka siis kui ta ei ole FIE. Teiseks peaks olema reaalne tagatis, et ta saab riigilt abi kui pärast lepingu ülesütlemistähtaja möödumist üürnik ei taha lahkuda või üürnik keeldub üüri tasumast või või rikub tema omandit. Kui saavutada siin tasakaal, võiks ettepanek olla edukas.