Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Teemaseminaril pandi ette, idee võiks ümber sõnastada järgmiselt: "Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest" Idee saadeti edasiarendamisele. Arutelu tulemusena jõuti selleni, et ideetuleks sõnastada selliselt, et sotsiaalmaksu maksta edaspidi teenitud töötasult, mitte riigi kehtestatud miinimumilt. Sotsiaalmaksu maksmisel on juba praegu terve rida erandeid, kelle puhul makstakse maksu teenitud summalt ka siis, kui see on väiksem miinimummäärast (vt sotsiaalmaksuseadus § 4)