Tartu vallale

Raadi lastehoiu tubade temperatuurid suviti

Almer Leppsaar,

Kommentaarid

Ehk võib Riigi Teataja link olla:

Hetkel kehtivate seaduste järgi ei vasta ruumi temperatuur ja/või kliima kehtestatud määrustele. Riigi teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003 Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule § 9. Nõuded ruumide sisekliimale. " (6) Rühmaruumi õhutemperatuur peab olema vähemalt 21 °C. Õhutemperatuuri tõusmisel üle 26 °C tuleb võtta tarvitusele meetmed temperatuuri mõju vähendamiseks." Loodan, et saate kiirelt abi ja sisekliima korrigeeritakse. Pikaajaline kliimaprobleem võib põhjustada mitmeid haiguseid ja terviserikkeid.