[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Pensioni tulumaksu vabastus

Jan Valonis paberil esitatud idee: Pensioni mitte tulumaksustada EESTI VABARIIGI KODANIKELE, kes võtavad ennast EESTI ELANIKE REGISTRIT maha ja viibivad lühemat või pikemat aega VÄLJASPOOL EESTIT EUROOPA LIIDU PIIRIDES. 1) Kui aastaid tagasi pensionile tulumaks kehtestati, siis seaduse koostajail oli ehk arvamus, et pensionile jäänud isik on veel mitu aastat "noor pensionär" ning välismaal viibides võib ta seal töötada ja pensionist suuremat tasu saada, samal ajal oli Eesti riigikassale iga säästetud kroon tähtis. 2) Kui pensionile tulumaks kehtestati, siis Eesti ei olnud Euroopa Liidu liige. Nüüd tuleks välja arvutada, kas pensioni 20%-line tulumaksustamine toob Eesti riigikassale märkimisväärse tulu: samas annab see ränga hoobi neile, kes ei taha sidemeid Eestiga katkestada ning tihti ja/või pikemat aega SOOVIVAD EESTIS VIIBIDA. 3) Praegu käivad paljud nooremad pereliikmed Euroopa Liidu piires tööl, te toime tulla ja jaksata vanemate ja enda kodukoha maa eest maamaksu maksta ning teisi kulusid tasuda. Sageli kutsutakse pensionäridest vanemad lapsi hoidma ja siis pension kärbitakse 20%! 4) Eesti ja Läti vahel oli ja on tihe läbirääkimine. Tuntuim näide on VALGA ja VALKA...Kui pensionär vahetab elukohta kunagise LIIVIMAA KUBERMANGU piirkondade vahel, siis täna võetakse pensionist 20% maha! XIX sajandil Hummuli ja Koorküla kandi rahvas vahetas elukohad lõuna poole...Kui täna pensionär tahab pikemat aega oma esivanemate kodukohas viibida, kärbitakse pension 20%!

  1. Ideed pensionite täielikust tulumaksuvabasutustest ei ole mõistlik Eestis rakendada. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/75a0d426-fb72-4553-bd0a-534db8f2ac76