[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Esimene sammas ja teine kohustuslik pensionisammas asendatakse Kodanikupalgaga!!!

Kodanikupalgaga pensioni asendamine tähendaks piltlikult üleminekut leivateenimise orjuselt loomingurikkamale töö ja suhtlemisvajaduse parema rakendamise poole. Inimene hakkab tundma vajadust koos töötamise järele. Samuti on selline süsteem lihtne ja väiksema bürokraatia mahuga! AGA unistada pole ju keelatud!

  1. Idee kodanikupalgast vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/2b51a497-c544-4b44-a8f8-127a1f278a65