[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Kodanikupalk, sotsiaalmaksu isiku makstavaks, isikuandmete suurem kaitse

Oliver Kadaku Facebookis esitatud ideed: - minna üle ühele maksuvabale sünnijärgsele kodanikupalgale (vastavalt riigi eelmise kokkulepitud perioodi tulemusele) ja likvideerida toetused ning ka pensionid; - muuta makstavad tööjõumaksud kodaniku enda makstavateks (ettevõtete kuludest kaotada tööjõumaksud). Maksuameti ja riigikontrolli abil näidata kodanikule, kuhu tema makstud maksud lähevad ja kui efektiivselt neid kasutatakse. Siduda valitud KOV ja Riigikogu saadikute suhtlusega - kui midagi kodanikuna ei meeldi, saad tõstatada selle läbi valitud esindaja; - muuta ID-kaart arveldusvahendiks, mida kaupmeestel on võimalik kasutada vaid ühekordse kaarditerminali tasuga ilma kuutasudeta. Siduda pankade poolt pakutavad kaardid ja ettevõtete poolt kliendikaardid ID-kaardiga. Üks kaart ilma reklaami ja tasudeta. - luua riigi poolt taristu ettevõtete ja kolmandate isikute poolt kodaniku isiku- ja isikustatud andmete kasutamise kontrolli kohta (sarnaselt tänasele osalisele riigi enda kasutuse osas). Kodanikul peab olema õigus keelata või lubada mistahes isikustatud andmete kasutamist ja seda võimalus kontrollida. Nt pangal peab olema õigus kasutada pangakonto transaktsioonide andmeid teenuse osutamiseks ja õigustatud nõudmisel krediidivõimekuse hindamiseks, ent mitte muul ajal ja eesmärkidel, mis ei ole kodaniku huvides.

  1. Kui eelnenud ideed olid n .ö. poolikud lahendused, siis riikliku pensioni asendamine eluaegse kodaniku palgaga võib kujuneda revolutsiooniliseks. Iga kodanik saab võrdset kodanikupalka. Maksuvaba palk. Kes jõuab ja tahab rohkem teenida viibides heas seltskonnas, saab palka töö eest ja maksab täis tulumaksu kogu väljateenitud palga ulatuses. Tööandja ,maksab sotsiaalmaksu täies ulatuses, Süsteem oleks seega lihtne ja läbipaistev. Kes suudab niipalju teenida, et üle jääb,võib vabalt valida kogumise variante!

  2. Ideed muuta makstavad tööjõumaksud kodaniku enda makstavateks arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/041c609d-6548-4993-a012-810b89c25b8c

  3. Idee kodanikupalgast vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/2b51a497-c544-4b44-a8f8-127a1f278a65

  4. Mõjuhinnanguid ID-kaardi kasutamise ja andmekaitse osas ei koostatud, kuna need ei läinud uue eakuse rahvakogu eesmärkidega kokku.