[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Pereettevõtluse toetamine

Antu Rohtla e-kirjaga esitatud ideed: Esiteks. Elamisväärse elu saab eakatele kindlustada vaid tema perekond, kes tegeleb ettevõtlusega. Teisisõnu- peame tagasi pöörama mõned juba elluviidud reformid ja alustama taas otsast, ehk peame hakkama väja kujundama elujõulist ja maksuvõimelist pereettevõtlusel põhinevat keskklassi. (Veel eelmise sajandi lõpupoole oli enamike erakondade programmides see eesmärk kirjas) Teiseks : Eakatel peab olema motivatsioon . Eakas peab nägema, et tema elutöö ei hävine koos temaga, vaid see oleks pärandatav lastele ja lastelastele. (pärimiskorra ja selle seaduste muutmine). Pärandvara üleandmisel ei tohiks karistada (maksuga) ei pärandajat , ega pärandi saajat. Suur probleem on selles, et praegusel hetkel viibib märkimisväärne osa pärandi saajatest välismaal kus teenivad võõrast kuningat. See on eespoolmärgitud ebaõnnestunud reformide tagajärg. See probleem tuleb kõigepealt lahendada! Kolmandaks: Inimesed ei lahku tööturult, kui nad töötavad pereettevõtetes, kus on võimalik rakendada väga paindlikku tööreziimi. Eakal peab olema võimalus töötada ~vajadusel teistest sõltumatult, sest eakas vcajab tihti puhkust. ( Olen ise juba 80 ja töötan, kuid kuna mul on pereettevõte, siis saan ma töötada , kui tervis lubab ja väsimus veel ei murra. Seega lahendus on jällegi pereettevõte. Neljandaks: Eakal peab olema kindlusetunne. Igasugused pensionisüsteemi muudatused kutsuvad esile ebakindluse. Eakate jaoks oleks kõige kindlam ja arusaadavam pensionisüsteem selline, et oleks tagatud stabiilne pensioni põhiosa (riiklik pension või rahvuspension), millele eakas teenib jõukohase tööga lisa. Nagu ma juba eespool märkisin ei tohi mingil juhul eakat tööga teenitud pensionilisa eest karistada tulumaksuga. Kui eakas saab riiklikku või rahvuspensioni, siis tema sissetuleku maksustamine ka sotsiaalmaksuga vajab väga tõsist arutelu.

  1. Ideed väikeettevõtluse toetamisest arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/2caa9bd1-14dd-4a16-9bc8-0228edc91441 Ideed pensionite täielikust tulumaksuvabasutustest ei ole mõistlik Eestis rakendada. Loe mõjuanalüüsi siit https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/75a0d426-fb72-4553-bd0a-534db8f2ac76