[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Vajaduspõhine pension (jätkub)

Toomas Einborni e-kirjaga esitatud idee: Tervishoius kehtib meil solidaarsuse põhimõte – kõik töötajad maksavad oma töötasust 13 % Haigekassasse ja selle raha eest ravitakse neid, kes tõesti ravi vajavad. Eks leidub ka neid õnnelikke (ja loodetavasti tulevikus üha rohkem), kes läbivad kogu elukaare nii, et nad kasutavad Haigekassa toetust minimaalselt – nad on lihtsalt nii terved või kasutavad erameditsiini abi. Samasugust põhimõtet peaks kasutama ka pensionisüsteemis – kõik töötajad maksavad solidaarselt sotsiaalmaksu ja see summa kulutataks pensionimaksmiseks ainult neile, kes seda tõepoolest vajavad. Taolise uudse, vajaduspõhise pensionisüsteemi rakendamine nõuab muidugi põhjalikku läbivaidlemist nii rahva hulgas kui ka Riigikogus ja siin esitan ainult ühe kõige lihtsustatuma variandi. Kui pensioniikka jõudnud kodanik leiab, et ta vajab oma eluga hakkamasaamiseks riiklikku toetust, lisab ta oma avaldusele tuludeklaratsiooni, kus ta näitab ära kõik oma tulud – nii töötasud, honorarid, teise ja kolmanda pensionisamba väljamaksed, dividendid, üüritulud kui ka aktsiate, kinnisvara ja maa võõrandamisest saadud tulud jne. Tulusid tuleks deklareerida igal aastal, aga kui juba pensionisaaval kodanikul lisatulud puuduvad ( nagu see on ilmselt enamikude praeguste pensionäride puhul), siis pole loomulikult mingit deklaratsiooni vaja esitada . Sõltuvalt tulu suurusest määratakse või ei määrata toetust-taotlevale kodanikule pension. Praeguse elatustaseme puhul võiks näiteks kehtida sellised kriteeriumid, et igakuiselt 500-st eurost väiksema sissetulekuga kodanik saaks täispensioni, aga sellest suurema sissetuleku puhul hakkaks pension vähenema ja 1500 eurose sissetulekuga kodanikule pensioni ei makstaks. [jätkub uuel läigul järgmises kommentaaris]

  1. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/3564141b-3657-4fc8-b0e1-4b338e1698d6