[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

II sambast loobumine

Indrek Tamre e-kirjaga esitatud idee: Kuidas hoida Eesti viie vaesema riigi hulgas Euroopas? Eks ikka seadustega. Milline seadus võimaldaks Eesti riiki nõrgestada rahaliselt, riigist raha välja viia, ilma et rahvas protesteeriks? Selleks sobib hästi seadus, mis kohustab koguma pensioni ja koguma seda isegi surnutele. Kui kohustada iga töölkäivat inimest maksma kaks protsenti oma tulust pensionifondi ja samal ajal teatada, et riik paneb neli juurde, siis asi toimib. Kes on see riik? See on sellesama riigi kodanik, kes paneb lisaks kahele protsendile veel neli protsenti. Rahuaja tingimustes neljandik meestest pensionini ei ela. Samuti ei ela pensionini suur hulk naisi. Sõjaaja tingimustes on asjad märksa hullemad. Paljud inimesed surevad enne pensioniea saabumist, aga oma raha on nad maksnud – maksnud surnule. Kaks protsenti palgast riigikaitsele, kuus protsenti palgast pankadele ja riigist välja. Samal ajal puudub igasugune garantii, et neid panku ja Eesti riiki näiteks viiekümne aasta pärast üldse on. Kui on, siis mis on selle kogutud raha väärtus? Kahte protsenti palgast pensinifondi koguda on mõistlik juhul kui raha jääks Eestisse. Mõistlik on lisada kogujatele 4 protsenti alles siis, kui inimene hakkab saama pensioni. Kui keegi võõras inimene, kes mängib börsil, kohustaks ühte ausat Eesti kodanikku loovutama kuus protsenti kogu oma eluaegsest sissetulekus temale, siis ausa Eesti kodaniku kohus oleks pöörduda politseisse. Kui Eesti riik loovutab igal aastal kuus protsenti oma tuludest erafirmadele, et need saaksid rahva miljarditega börsil mängida, siis kuhu peab pöörduma aus Eesti kodanik.

  1. Idee kohta ei koostatud mõjuanalüüsi, kuna selles tehtud ettepanek ei ole piisavalt konkreetne.

  2. Idee kohta ei koostatud mõjuanalüüsi, kuna selles tehtud ettepanek ei ole piisavalt konkreetne.