[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Soodustada töötamist väärikas eas

Muutmist vajaks üldine suhtumine väärikas eas inimestesse, väärtustada tuleks nende elu- ja töökogemust.Vanus ei tohiks olla argumendiks tööturult kõrvale jäämisel. Et tulevikus pension ei kindlusta inimestele elamisväärset elu , siis tuleb soodustada tööl käimist neil, kes seda soovivad. Et inimesed oleksid pidevalt muutuval tööturul konkurentsivõimelised ,on vaja panustada haridusse ja pidevasse ümberõppesse/enesetäiendamisse. Et tööandjal oleks kasulik ja ka võimalik eakat inimest tööle võtta /tööl hoida ja töövõtjal oleks huvi tööl käia, peab töötamine (seadused ja maksud, töökorraldus, töökeskkond) muutuma paindlikumaks ja kaasaegsemaks. Riik peaks omalt pakkuma tuge nii töövõtjale kui tööandjale.

  1. Idee kohta ei koostatud mõjuhinnangut, kuna see oli liiga üldine. Sarnaste ideede mõjuhinnanguid saab lugeda siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/a1790b3d-5110-49cf-833a-8115a41a5d6f ja https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/ce965c51-daec-468c-8284-fe33e707af04 ja https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/4dd73a55-8c43-4d82-bafe-1fed5f30537e ja https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/702b45ec-b36f-4105-8578-2ff936780e0f ja https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b47faf06-c763-4f3c-93a4-02c969496d89