[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Lepime kokku realistlikus miinimumpensioni määras ja lõpetame II sambasse kogunenud vara kasutamise ebamõistliku piiramise

Igale Eesti inimesele tuleb anda õigus otsustada, kuidas ta soovib pensionile suundudes kasutada oma teise pensionisambasse kogutud vara. Piiranguid tohib seada ainult toimetulekuks vajaliku miinimumpensioni tagamiseks. Riik ei tohi kasutada meie kogutud pensionivara kindlustusfirmadele tulu tagamiseks. Sellega on nõustunud ka õiguskantsler Ülle Madise: https://tuleva.ee/uudised/oiguskantsler-ii-sammas/ TULEVA ETTEPANEK 1. Riik peab selgelt ja realistlikult määratlema toimetulekuks vajaliku igakuise minimaalse pensioni arvutamise alused. See võib olla väljendatud näiteks %-na riigi keskmisest brutopalgast. 2. Miinimumi ületavas osas tuleb kaotada piirangud inimese isiklikule pensionikontole kogunenud vara kasutamisele. SELGITUS Teisisõnu, pensionile suundudes tuleb iga inimese pensionivarast eraldada see osa, mis tagab talle toimetuleku elu lõpuni. Selle raha kasutamise osas, mis pärast miinimumi eraldamist pensionikontole jääb, peab igaühel olema vaba valik. Seadused peavad võimaldama, et inimene saaks soovi korral anda fondivalitsejale korralduse maksta välja tema pensionikontole kogunenud pensionivara - miinimumi ületavas osas - regulaarse maksena kokku lepitud aastate vältel või seniks, kuni vara jätkub. Kui inimene soovib miinimumi ületava osa korraga välja võtta, et kasutada seda remondiks või vajalike ravimite ostmiseks, peab tal olema selleks õigus. Kui inimene soovib sõlmida kindlustusseltsiga annuiteedi lepingu, on tal ka selleks õigus, aga riik ei tohi sundida peale kalleid kindlustuslepinguid inimestele, kes neid ei vaja. Oluline märkus: kehtestatud miinimum peab olema iga inimese kohane. Keskmistega pole siin mõtet mängida. See, et riik ei luba jõukamatel pensionäridel II samba rahaga katust remontida, ei aita kuidagi vaesemaid ei täna ega tulevikus. Tuleva on ühistu, mis esindab täna enam kui 3200 pensionikogujat. Meie eksperdid on valmis igati abistama uue eakuse rahvakogu ettepanekute välja töötamist. Tõnu Pekk Tuleva Tulundusühistu asutaja ja juhatuse liige

 1. TAUST Kui kõik jääb nii nagu seni, siis iga euro meie, Eesti inimeste teises sambas annab kolm korda väiksema pensioni kui iga euro, mida rootslased on säästnud. Miks? Meie maksame kohustuslike pensionifondide valitsejatele ja kohustuslikke pensionilepinguid pakkuvatele kindlustusseltsidele tasudeks kordades suurema osa oma säästudest kui Rootsis. Kui nii edasi läheb, võime ainult unistada suvekodust Muhumaal või isegi nädalavahetusest Haapsalu spaas: põhjanaabrid maksavad lihtsalt üle. Koostöös Tulevaga on riik juba astunud olulisi samme, et piirata tasude suurust, mida pensionifondivalitsejad tohivad inimeste säästudelt võtta. Tänu sellele, et Tuleva käivitas Eesti soodsaimad pensionifondid, on konkurentsis käivitanud odavamaid fonde ka pankade fondivalitsejad. Täna veel on Eesti pensionifondide keskmine valitsemistasu siiski jätkuvalt Euroopa kõrgeimate seas, aga töötame selle nimel, et see muutuks. Olles teinud terve elu vältel sissemakseid fondidesse, mis paistavad Euroopas silma madala tootluse, aga kõrgete teenustasude poolest, tabab Eesti inimest pensionile suundudes veel teinegi halb üllatus. Et kogutud vara kätte saada, peab pensionile mineja täna ostma pensionilepingu isegi siis, kui tal on piisavalt muid sääste (näiteks III sammas), et elu lõpuni kenasti toime tulla. Ja jälle: ilmselt riigi poolt seadustatud sundus ja madal konkurents on tekitanud olukorra, kus Eesti kindlustusfirmade poolt pakutavad pensionilepingud on oluliselt kallimad kui näiteks Rootsis, Kanadas või Suurbritannias. Neis riikides annavad tüüpilised kindlustuslepingud sama kogutud summa eest 20 – 40 protsenti kõrgema eluaegse pensionimakse, ehkki neis riikides on oodatav eluiga kõrgem kui Eestis. Me peame midagi ette võtma: riik ei tohi kinkida suurt osa inimeste pensionist kindlustusseltsidele.

 2. TAUST (jätk) 1. Kõigepealt peab riik seadma selge, realistliku ja loomulikult mõõdetava miinimumsissetuleku eesmärgi, mille I ja II sammas kokku peab igale inimesele andma. (Umbes nagu miinimumpalk). 2. Miinimumi ületava summa kasutamist ei tohi riik ebamõistlikult piirata. Põhiseadus ütleb selgelt, et igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Seega: inimesed, kellel on toimetulekuks piisavalt sääste, peavad saama ise otsustada, kuidas ülejäänud rahaga ümber käia. Neid ei tohi sundida ostma kallist kindlutuslepingut, mida nad ei vaja. Samal ajal tuleb leida viis, kuidas tagada elamisväärne pension väikese sissetulekuga inimestele. Paraku II samba kasutamise piiramine suurendab küll kindlustusseltside kasumit, aga mitte väiksema sissetulekuga inimeste pensioni. Järjest rohkem riike on mõistnud, et kindlustusseltsid ei suuda pakkuda inimestele mõistlikel tingimustel elu lõpuni tagatud kindlat sissetulekut. 3. Pensionisüsteemi peab tegema lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Tuleva on oma esimesel tegutsemisaastal kogenud, et täna kehtivas pensionisüsteemis mõistlike otsuste tegemine käib üle jõu isegi paljudele majandusalase kõrgharidusega edukatele inimestele. Reklaamiseadus käsib täna finantsteenuste reklaamides kutsuda üles “vajadusel konsulteerima spetsialistiga”. Tuleva asutajad, tegevjuhid ega liikmed ei tea täna, kust leida erapooletuid spetsialiste, kellega inimesed saaksid kogumispensioniga seotud valikuid arutada. Hetkel on rahandusministeeriumis ette valmistamisel Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus. Kahjuks ei muuda kavandatav eelnõu väljamaksete süsteemi paindlikumaks, küll aga teeks eelnõus väljapakutu süsteemi veelgi keerulisemaks. Inimestel oleks veel raskem mõistlikke otsuseid teha. Sellepärast Tuleva neid ettepanekuid ei toeta. Tuleva esindab enam kui 3200 tulevast pensionäri. Kutsume seadusloojaid meiega koos mõtlema, kuidas teha pensionisüsteem inimestele sisuliselt, mitte vormiliselt paremaks.

 3. Toetan

 4. Toetan!

 5. Toetan.

 6. Väga õiged mõtted, teeme ära!

 7. Toetan

 8. Toetan

 9. Toetan

 10. Toetan

 11. Igati toetan

 12. Tuleva mõttel on jumet. Suurem vabadis valida ja vähem teenustasudeks ning maksudeks on hea mõte.

 13. Toetan

 14. Toetan

 15. Toetan

 16. Toetan

 17. Kahe käega poolt!

 18. Toetan

 19. Toetan

 20. Toetan

 21. Toetan Tuleva ettepanekuid. Ei ole mõistlik lihtsalt raha külmutada kindlustusse, see peab edasi teenima.

 22. Toetan

 23. Toetan Tuleva ettepanekuid. Eelkõige kohustusliku pensionifondi personaalsete sissemaksetega kogutud omandi väljamaksete süsteemi muutmist efektiivseks, kuna senini toimiv sisuliste valikuteta omandi pöördumatu võõrandamise nõue kindlustusseltsile on pensionikoguja eraomandit riivav eeldus (võõrandamisega kaob pärimisõigus seaduslikele pärijatele) ja sealjuures Eestis tegutsevate kindlustusseltside poolt ebamõistlikult kulukas teenus.

 24. Toetan

 25. Toetan mõtet, et tulevastel pensionäridel oleks endal valikuvõimalus, kuidas oma raha kasutada!

 26. Toetan!

 27. Toetan

 28. Väga head mõtted, toetan!

 29. Toetan.

 30. Toetan

 31. Toetan!

 32. Toetan

 33. +1

 34. Toetan

 35. Toetan!

 36. Toetan

 37. Kiidan heaks!

 38. Toetan

 39. Toetan

 40. Toetan

 41. Toetan

 42. Toetan.

 43. Riik ei tohiks tolereerida õpitud abitust, mida tänane pensionisüsteem suuresti toetab. Tuleva indeksfondid on pensioniturgu täna juba omajagu muutnud, kuid on selge, et sellest on vähe. Inimene peaks saama rohkem otsustada oma pensionivarade üle. Peame jõudma puntki, kus inimene hoolib oma pensionist ja on motiveeritud ise pensionit koguma. Tänase väljamakseskeemi puhul ei loe tõenäoliselt keegi pensionivarasid oma netovarade hulka, sest nende käsutamine on valdavas osas inimestele keerukas ja väheselge. Tõnu toob ka välja, et "konsulteerimine spetsialistiga" on Eestis keerukas. Meil puuduvad neutraalsed spetsialistid, kes töötaksid inimestele kättesaadavate tasude eest pikemaajaliste finantsplaanide väljatöötamise eest. On selge, et pensionisüsteem peab muutuma. Täna on Tõnu ja tema taga seisev meeskond tegemas tugevat tööd pensionisüsteemi innovatiseerimiseks. Nüüd tahaks vaid appi paluda Andrus Ansipi taevast, et otsustajatel jõuaks muutuste tegemise otsus ennem kätte, kui süsteemi muutmise eest võitlejate ind raugeb. Toetan!

 44. Toetan

 45. Toetan!

 46. Toetan!

 47. Toetan!

 48. Toetan

 49. Mõistlik. Toeten!

 50. Kuna väljamaksetesüsteem on veelgi kaugem kui II sammas enamikele inimestele, siis muudmoodi me seda paremaks ei saa. TOETAN!

 51. Toetan

 52. Toetan.

 53. Toetan!

 54. Toetan!

 55. Toetan!

 56. Toetan.

 57. Totan

 58. Toetan

 59. Toetan

 60. Toetan

 61. Toetan

 62. Toetan!

 63. Toetan

 64. Toetan

 65. Ei toeta! Tõnu Peki ja Tuleva ettepanekutega koos esitatakse seisukohti, mis sisaldavad kas valesid või pooltõdesid. Rääkimata sellest, et antud ettepanekute tegemise koht ei ole mõeldud enda toodete ega brändi reklaamiks, veel vähem teiste halvustamiseks. See ei ole just kõige sobilikum toon, hr Pekk, kui pehmelt väljenduda. Mis on Tõnu Peki valed: 1. Väide, et Rootsis, Suurbritannias ja mujal saab oluliselt soodsamalt osta eluaegset annuiteeti. Kontrollisime järgi, näiteks juuresoleva lingi http://www.aviva.co.uk/ kaudu saime tulemuseks, et 64 aastane isik (samuti unisex toode nagu ELis kombeks) saaks 100 000 ühiku vara eest Inglismaal ca 320 ühikut pensionit kuus, meil saaks 425 ühikut. Hr Pekk, palun esitage need allikad, mille põhja Te väidate, et saite teistsuguse tulemuse! 2. Väide, et II samba väljamaksesüsteem on inimesele veelgi kallim, kui pensionifondis kogumine, sh väide „Riik ei tohi kasutada meie kogutud pensionivara kindlustusfirmadele tulu tagamiseks” on selgelt eksitavad, et mitte öelda valed. Riik kohe kindlasti ei taga tulu ühelegi kindlustusseltsile, sest hinnakujundus on vaba turu otsustada. Lisaks sellele võib lingilt http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ae8d83e0-6314-4438-a50e-c2e8123d0107#oNSrOHeT leida rahandusministeeriumi põhjaliku II samba väljamaksete analüüsi, milles jõutakse järeldusele, et aastabaasile viiduna on tasud vahemikus 0,2-0,4% kindlustusmaksest. Nii madalaid tasusid ei paku isegi Tuleva. Hr. Pekk palun esitage need allikad, millele enda väidetes tuginete?

 66. Ei toeta järg: 3. Palun lõpetage õiguskantsleri seisukohtade väänamine ning demagoogiline/valikuline tõlgendamine. Kõige olulisemas osas väidab õiguskantsler hoopis seda, et „Olemasolev rahvusvaheline kogemus lubab järeldada, et inimeste hinnang oma oodatava eluea suhtes erineb tegelikkusest. Säästudest ei piisa elu lõpuni (vt nt Suurbritannia õppetundide kohta). Kui Eestis anda pensionivara kasutamine vabaks, siis peavad meie kehtivat perekonnaseadust ja sotsiaalhoolekande seadust arvestades säästude lõppedes eaka kulud enda kanda võtma tema pereliikmed. Kui see käiks neil üle jõu, siis tuleb kulud kanda riigil. Kehtiv süsteem peabki need riskid vähemalt osaliselt maandama.“ Ehk antud juhul ongi tegemist peamise riskiga, mille maandamiseks on pensionisüsteem loodud. Kui valed, demagoogia ja pooltõed kõrvale jätta, siis lühike kommentaar ka ettepanekule, mis oma sisult lubaks jõukamale osalejale rohkem vabadust. Pensionisüsteemi eesmärk on (või vähemalt peaks olema riikliku pensioni raames, st meie puhul I ja II sammast) elu lõpuni makstavate pensionite maksimeerimine. Populistlike argumentidega võib lõpuks kõike teha, aga enne otsust tuleb analüüsida, mis on muudatuse mõju pensionärile. St igale muudatusele tuleb külge panna hinnalipik ning alles siis otsustada, kas antud täiendav vabadus/muudatus kaalub üles tulevaste pensionite vähenemise. Miks see vajalik on? Kui me kõiki nö „meeldivaid vabadusi“ ükshaaval kokku tervikuks ei liida, siis päeva lõpuks on meil veelgi rohkem vaeseid pensionäre, kelle elustandardi hoidmise maksame kinni teiste maksudega. Indrek Holst SEB Elu- ja Pensionikindlustus

 67. Toetan Tuleva ettepanekuid

 68. Toetan! Eriti kohustuslikult II sambaga liitujad on kehvas olukorras, kus osa nende sissetulekust sisuliselt võõrandatakse, ja neile jäävad vaid halvad valikud, kusjuures nende rahaga võimaldatakse eraettevõtlusele teenimisvõimalus!

 69. Toetan!

 70. Toetan!

 71. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/920b3859-d32a-40ae-8105-7163d2777cae