[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Pensioni II samba väljamaksed võiksid alata pensionieast. Praegu hakatakse väljamakseid tegema vanaduspensioni east, mitte siis

kui oled soodustingimustel pensionär. Inimestel peaks olema endal õigus otsustada, mida nad soovivad oma rahaga teha: kas võtavad kõik kohe välja, tehakse maksegraafik, investeeritakse või toimub see mingil muul moel.

  1. Inimestel peab olema võimalus otsustada, kuidas ta oma II sambasse kogutut kasutab. Olgu siis esialgu kasvõi pool summat vabalt kasutatav. Miks peab teenustasu maksma pensionikindlustusfondidele, et saada 30-50€ kuus? Võib-olla pensionär vajab seda raha oma tervise parandamiseks või elamistingimuste muutmiseks.

  2. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/f3dca8aa-9c00-41b9-875e-3acef45c20e2