[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Ettevõtluspiirangute vähendamine.

Kui ühiskond on vaene,siis varade ümberjagamine inimesi rikkamaks ei tee.Rahva elujärg paraneb ainult siis kui ise rikkusi luua.Arvan,et meie elatustase võiks tulevikus tõusta kui Eesti muutuks palgaorjade riigist peremeeste riigiks.On vana tõde,et ahelatest vabastatud inimene on looja.Sellepärast arvan,et piirangud väikeettevõtlusele tuleks ära kaotada.Igale kodanikule (ka pensionärile) tuleb jätta võimalus tegeleda talle meelepärase ettevõtlusega ilma et talt nõutaks tegevuslubasid, pädevustunnistusi,avansilist sotsiaalmaksu jms.Tuleb lõpetada ka ettevõtjate pidev ja kulukas kontrollimine.Ettevõtjat peaks kontrollima ainult tema kauba või teenuse tarbija.Riigimaksud arvestaks ja maksaks ettevõtja ise.Olen veendunud,et enamius inimesi täidaksid neid nõudeid ilma riikliku sunnita.Riiklik järelvalve peaks olema minimaalne,aga kui avastatakse kuritahtlik seaduserikkumine,siis järgnevad mõjusad trahvid ja ettevõtluskeeld. Tulevased (ja ka praegused) penionärid ei peaks siis tööandjate ees põlvitama,et saada endale mõni madalapalgaline töökoht,vaid saaksid ise endale töökohti luua ja jõukohase tööga ise oma elujärge parandada.Nii saaks ka oluliselt riiklikku bürokraatiat vähendada ja vabanenud ametnikud jõuaksid tööturule reaalset ühiskondlikku rikkust kasvatama.

  1. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/2caa9bd1-14dd-4a16-9bc8-0228edc91441