[IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Seadustada vanavanemate tegevus lapselaste hoidmisel ja kasvatamisel

Maksta toetust nendele vanavanematele, kes hoiavad lapselapsi, et lapsevanemad saaksid tööl käia ning ei ole vajadust lapsi lasteaeda viia. Vastav raha hoitakse kokku lasteaedade toetamisest. Kui vanavanem ei ole pensionil, võiks talle selleks ajaks maksta ka ravikindlustust.

  1. Eriti vajalik oleks vanavanemate tugi siis, kui laps pole veel 3-aastane. Enne seda iga on lapse lasteaeda viimine talle traumeeriv ja jätab negatiivse jälje usalduslike suhete loomisse edaspidi.

  2. Ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c3b2c37c-55ae-4375-bf23-fdd712d503b1