UMBUSALDAME PEAMINSTER KAJA KALLAST

Kenno Põltsam,

Kommentaarid

Mikk Andresenile

Tänan muudatusettepanekute eest. Aga muudatusettepanekutest nähtub, et teie arust ei ole teinud valitsus vigu ja kõik laabub probleemideta. Kas võite täpsustada või kinnitada oma seisukohta muudatusettepanekute tegemisel? Või siis lisada ise võimalikud puudujäägid antud rahvaalgatusele. Ja kui algatus ei meeldi, siis ära kirjuta alla. Edu algatuse parandamisel Margus Tamme

  1. Lp. Margus Tamme. "Aga muudatusettepanekutest nähtub, et teie arust ei ole teinud valitsus vigu ja kõik laabub probleemideta." Ma arvan, et see on vale järeldus. Rahvaalgatus.ee hea omadus on see, et olemas ühisloome faas, kus iga kodanik saab kaasa rääkida. Kaasa rääkida ettepaneku sisus ja kvaliteedis. Tore, et inimesed valideerivad esitatud ettepanekut. Väga tore on ka, et inimesed ühisloomes aitavad paranda ühisloome kvaliteeti, et kui asi Riigikokku jõuab, siis on sisu mida arutada. Küsimused, mida ma esitasin tulevad kindlasti üles Riigikogu komisjonis, kes hakkab teemat käsitlema. Mida paremini on asi ettevalmistatud, seda suurem on tõenäosus, et algatus omab mingit effekti. "Kas võite täpsustada või kinnitada oma seisukohta muudatusettepanekute tegemisel? Või siis lisada ise võimalikud puudujäägid antud rahvaalgatusele. Ja kui algatus ei meeldi, siis ära kirjuta alla." Minu arvates peab väiteid/ettepanekuid tõestusmaterjaliga varustama väidete esitaja, huvitatud osapooled. Samuti peab esitama oma tõestusmaterjali oponeerija. Mina pole hetkel algataja ega oponeerija. Mina olen Rahvaalgatus.ee külastaja, kes vaatab algatust, ja kaalub kas allkirjastada. Mida vähem on algatuses sisu (väited + tõestus), seda raskem on mul algatusega kaasa minna. "Edu algatuse parandamisel" Suur tänu! Teen endast parima, et huvitatud osapooltel aidata algatuse kvaliteeti tõsta. Lugupidamisega, Mikk Andresen