UMBUSALDAME PEAMINSTER KAJA KALLAST

Kenno Põltsam,

Kommentaarid

Muudatus/parandusettepanekud

Lp. algataja, siin mõned küsimused ja ettepanekud, mis minu arvates aitaksid parandada algatuse kvaliteeti, muudaks selle sisulisemaks, et adressaadini jõudes oleks rohkem infot millega töötada. Lisaks aitaks parem kvaliteet Rahvaalgatus.ee külastajal teha sisulisema otsuse. Peab arvestama, et Rahvaalgatus.ee külastajatel on väga erinev taust ja sellest lähtuvalt ehk on abiks kui mõtted natuke laiemalt lahti kirjutada. Küsimused/ettepanekud: "1) Tsiviilkontrolli puudumine Kaitsepolitsei ja Prokuratuuri tegevuse üle " Kas võite lisada mõne idee, konkreetsema ettepaneku, kuidas see võiks välja näha? Kas on ehk viiteid, kus see Teie arvates hästi toimib? "2) Enne 1934a. riigipööret kehtinud otsedemokraatia mehhanismid, mis on kodanikule põhiseadusliku korra kohaselt mittelubatud" Kas võite täpsustada, mida te selle all mõtlete? "3) Valitsus algatas nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise, mis annab terviseametile ning politsei- ja piirivalveametile ohtliku nakkushaiguse leviku peatamiseks täiendavaid volitusi juurde." Kas võite viidata antud algatusele, et Rahvaalgatus.ee külastaja saaks hõlpsasti muudatuste sisuga tutvuda? "4) Majandus lasti hukka ja rahvas sunniti kodumaalt selletõttu lahkuma, " Kas võite viidata materjalidele, mille põhjalt Te sellise järelduse teete? Kui palju inimesi lahkus? Kuhu nad lahkusid? "5) Perekonna institutsioon lammutamine jätkub üha kiirenevas tempos" Kas võite täpsustada, mis tegevused või tegematajätmised lammutavad perekonna institutsiooni? "6) Enam kui kümme aastat on maksumaksja vahendeid suunatud võltskodanikeühendustele." Kas võite tuua näiteid, millised ühendused Teie arvates on võltskodanikuühendused, millele on eraldatud maksumaksja vahendeid? "7) Meediateenuste seaduse muutmine eelnõu: Reformierakond ei näe probleemi selles, kui Eesti õigusruumis kohaldatakse Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi. (antud punkti pole küll otseselt 4. mail Riigikogule edastatud pöördumises välja toodud, aga see kattub kaudselt eelneva punkt 3-ga. Valitsus tegeleb seaduseelnõude muutmisega, selleks et piirata vabadust)" Kas võite viidata EL direktiivile ja võimalusel seaduseelnõule/arutelule? "8) Eelmise rahandusministri sõda mastaapsele rahapesule, „leping USA advokaadi Louis Freeh'ga lõpetati“, lõpetati Kallase valitsuse poolt." Kas võid parandada selle lausestust, et tuleks paremini välja probleem või viga, mis on tehtud? Edu, jõudu ja jaksu! Lugupidamisega, Mikk Andresen