Anna oma poolthääl, et Klooga mets võetaks looduskaitse alla ja RMK lageraie plaa...

Liza Salma,

Kommentaarid

Loodus.

Loodust tuleb hoida nagu oma silmatera,sest mida loodus meile annab tuleb ka südamega vastu anda.Kindallt tuleb Klooga mets kaitse alla võtta.