Eestis on vaja suurendada hooldajatoetust

Heategevusfond Kuninganna Anastasia Sihtasutus,

Kommentaarid

Rumalad seadused Eestis.

Belgias põhiseaduses §43.Isiklikult ei tohi Kotta petitsioone esitada. Igal Kojal on temale esitatud petitsioonide ministritele esitamise õigus. Ministrid peavad alati andma selgitusi selliste petitsioonide sisust, iga kord, kui seda Koda nõuab. Eestis § 152 9. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustamine (2) Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu komisjonile või komisjonidele menetlemiseks. Siis ka ei ole arusaadav, miks Riigikogu juhatus ei saa edastada õiguskantslerile, Sotsiaalala asekantslerile ja sotsiaalministrile.