Riigikaitsetunnid kohustuslikusks

Merilin Nigumann,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 42 allkirja

958 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 42 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

2014 aastal oli selle teemaline arutelu, kus ministeerium leidis, et sellejärgi vajadust ei ole. Otsustati, et riigikaitse tunnid jäävad valikaineks. Võimalik lugeda siin: https://www.err.ee/517584/ministeerium-praegu-riigikaitset-kohustuslikuks-oppeaineks-ei-tee

Ukrainas kestva sõja valguses oleks aeg tõstatada teema taas päevakorda. Viimastel kuudel on hüppeliselt kasvanud Eesti noorte seas riigikaitse õppe populaarsus. Samuti on sajad eestlased liitunud kaitseliidu ja naiskodukaitsega.

Kui osa meie põhiseaduslikust kohustusest on kaitsta oma riiki, siis on ka loogiline, et selle õpetamine peaks olema koolidele kohustuslik. Enamus vene koolides on riigikaitse kohustuslik, see on kuidagi nii kujunenud, eesti koolides on see enamasti valikaine. Riiklikult on tegu valikainega, mille õpetajad pärinevad MTÜ Rügement liikmete hulgast.

"Koolide riigikaitseõpetus koosneb 35 tunni pikkusest teooriaosast ja 35 tunnisest praktilisest õppest, mille osa on ka välilaagrid ja laskeõpe. Noorte seas on eriti populaarsed just riigikaitse laagrid, sellistes laagrites saab osaleda ka kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmena." https://pealinn.ee/2022/05/03/riigikaitse-opetaja-kristo-pals-riigikaitse-ope-peaks-olema-koolides-kohustuslik/

Kommentaarid

  1. Aga keda siis kaitstakse...

    ... kui see valitsus on põhiseaduse vastane praegu.