Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

Ingmar Kurg,
  1. Vastus kollektiivsele pöördumisele, menetlus lõpetati

    Lugupeetud kollektiivse pöördumise esitajad Taname teid kollektiivse pöördumise "Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega” eest. Riigikogu kodu-ja töökorra seaduse (RKKTS) § 15212 Ig 4 kohaselt teavitame teid Riigikogu sotsiaalkornisjoni seisukohast pöördumise kohta. Riigikogu juhatus võttis kollektiivse pöördumise menetlusse 6.04.2017 ning suunas selle menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjon arutas kollektiivset pöördumist oma istungitel 8.05.2017, 18.09.2017 ja 26.09.2017. Istungil, mis toimus 8.05.2017, osalesid pöördumise algatajate esindajad Ingmar Kurg, Askur Alas ja Kirill Vlassov, külaliste ja spetsialistidena võtsid osa Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ning rahvatervise osakonna nõunik Kart Sõber, Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Helen Noormets. Poördumise algatajate esindaja Ingrnar Kurg andis ülevaate kollektiivsest pöördumisest. Kollektiivse pöördumisega palutakse Riigikogul mitte vastu võtta tubakaseaduse muutmise seadust ning Rahandusministeeriumil loobuda alkoholi-, tubaka-, kutuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu esitamisest e-sigarette puudutavas osas. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse selgitas, et riikliku suitsetamispoliitika seisukohalt on olulisem suitsetamise kui sellise vahendamine, sõltumata sellest, kas tarvitatakse tavasigaretti või e-sigaretti, ning ei ole ühtegi põhjust, miks riik peaks e-sigarettide tarvitamist soodustama. Kui e-sigaretile soovitakse viidata kui kahjude vahendamise meetmele ja seda võrrelda teiste suitsetamiskahjude vähendamise meetmetega, mis on kliinilised uuringud läbinud, siis selleks tuleb e-sigarettidega teha täpselt sarnasugused kliinilised uuringud ja e-sigaretid peavad olema allutatud samasugusele kvaliteedikontrollile, nagu seda on nt nikotiiniplaastrid. Praegu ei ole e-sigaretid ja nende vedelikud sellisele kontrollile allutatud. E-sigaretis puuduvad küll sellised põlemisprotsessid nagu tavasigaretis, aga kindlasti ei tähenda e-sigareti tegemine ainult veeauru sisse hingamist, sest lisaks nikotiinile sisaldab e-sigaret aineid, mille koos auruga sisse hingamise kaudsete tagajargede kohta puuduvad hinnangud. Maris Jesse lisas, et kindlasti ei ole eesmark e-sigareti tarvitajate suitsuruumidesse surumine, aga ei ole ka ühtegi põhjust selleks, miks e-sigareti tarvitamisel siseruumides peaksid olema suuremad võimalused kui tavasigareti puhul, ja seda just suitsetamise visuaalse poole tõttu. Suitsetamine kui selline võiks olla avalikus pildis vähem nähtav. Sotsiaalministeeniumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber lisas, et e-sigarettide maitsestatud taitevedelike keelamise üks põhjuseid on nende atraktiivsus noortele, kes tarbivad eelkõige puuvilja-, kommi- ja magustoidumaitsega vedelikke. Noorte puhul ei ole kindlaks tehtud, et nad tarbiksid tubakamaitsega vedelikke. Komisjon jätkas kollektiivse pöördumise arutelu oma 26.09.2017 istungil, kus osalesid pöördumise algatajate esindaja Ingmar Kurg, poodide esindaja Sven Kotke, tarbijate esindaja Alex Palmiste, valiseksperdid Konstantinos Farsalinos ja Leon Kosmider (Skype’i teel), MTÜ Tubakavaba Eesti nõukoja liige Enn Toom ja juhatuse liige Urmas Roos ning välisekspert Dominick Nguyen, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ning Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling. 26.09.2017 arutelul kuulas sotsiaalkomisjon ära välisekspertide, MTÜ Tubakavaba Eesti ja Sotsiaalministeeriumi seisukohad. Käesolevas kirjas vastame teie pöördumises esitatud ettepanekutele ning esitame komisjoni seisukoha. Kollektiivse pöördumisega tehtud ettepanek on järgmine: Riigikogul mitte vastu vötta tubakaseaduse muutmise seadust ning Rahandusministeeriumil loobuda alkoholi-, tubaka-, kutuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu esitamisest e-sigarette puudutavas osas. Sotsiaalkomisjoni seisukoht on järgmine: Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 26.09.2017 istungil konsensusega mitte toetada kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekuid. Kuna kollektiivses pöördumises tehtud ettepanekud on seotud seaduseelnõu nr 357 menetlemisega ning langevad kokku eelnõule esitatud muudatusettepanekutega, siis selgitame teile jargmist: Riigikogu sotsiaalkomisjon menetleb tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357) vastavalt Riigikogu kodu-ja tookorra seadusele ning järgmine eelnõu arutelu toimub 10.10.2017 istungil, kuhu kutsutakse eelnõu kohta arvamuse esitanud huvigrupid. Eelnõule esitatud muudatusettepanekute suhtes kujundab komisjon seisukoha oma järgmistel istungitel. Muudatusettepanekute hääletamine seisab ees ning muudatusettepanekute arvestamine või mittearvestamine selgub pärast hääletamist komisjonis ja seejarel Riigikogu täiskogus. Mis puudutab aktsiise ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadust, siis Vabariigi Valitsus algatas eelnõu 6.02.2017. Riigikogu juhatus vöttis alkoholi-, tubaka-, kOtuse-ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380) menetlusse 7,03.2017 ning määras selle juhtivkomisjoniks rahanduskomisjoni. Rahanduskomisjon menetles eelnõu kevadistungjärgu jooksul, seadus võeti vastu 31.05.2017 ja avaldati Riigi Teatajas 14.06.2017. Seaduseelnõu nr 380 menetlemise käigus toimus 21.03.2017 eelnõu arutelu koos huvigruppidega. Seal osalesid ka MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu esindajad Ingmar Kurg ja Oliver Lehtsaar, kes tutvustasid oma seisukohti rahanduskomisjonile. Aktsiisid ja maksustamine on rahanduskomisjoni valdkond ning aktsiiside muutmine ei ole sotsiaalkomisjoni pädevuses ning komisjon ei toetanud esitatud ettepanekut. Lugupidamisega Helmen Kütt Sotsiaalkomisjoni esimees Teadmiseks: Riigikogu juhatus https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/268a3204-0062-42dc-99c3-3413929a252f

  2. Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 13330.06.2017

    Täistekst: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/3422e4da-fdd4-42ad-9c85-b272b141a521 Otsustati: 2.1 Jätkata arutelu (konsensus - Helmen Kütt, Monika Haukanõmm, Jüri Jaanson, Marika Tuus-Laul, Maris Lauri, Tiina Kangro, Viktor Vassiljev)

  3. Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

    Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Ingmar Kure k.a 15. märtsil algatatud kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“ ja edastada see menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?