Autor Ingmar Kurg

Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!

  1. 06.04.2017 Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

    Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Ingmar Kure k.a 15. märtsil algatatud kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“ ja edastada see menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

  2. 08.05.2017 Rilgikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokoll nr 133

    Täistekst: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/3422e4da-fdd4-42ad-9c85-b272b141a521 Otsustati: 2.1 Jätkata arutelu (konsensus - Helmen Ktitt, Monika HaukanOmm, Jun Jaanson, Marika Tuus-Laul, Mans Lauri, Tuna Kangro, Vikior Vassiljev)

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?