Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel

Romain Moisescot,

Kommentaarid

Täname toetuse eest

Täname kõiki petitsiooni toetamise ning jagamise eest! Kolmapäeva õhtul ületasime Riigikogu ette saamiseks vajaliku 1000 allkirja piiri ning petitsioon on nüüd neile saadetud. Seetõttu ei saa seda enam ka allkirjastada. Edasise toetuse väljendamiseks on võimalik jälgida ja like’da Facebooki lehekülge https://www.facebook.com/stopsts Loodame, et meie ettepanek võetakse päevakorda, ning et petitsioonis tõstatatud küsimused kaasatakse ka Keskkonnaministeeriumi pakutud määruse muudatuse arutellu. Me nõuame: 1. STS-operatsioonide keelustamist sadamast väljaspool. 2. Avalikustatud, sõltumatute osapoolte koostatud detailset keskonnamõjude hinnangut STS-operatsioonidele Tallinna ankrualadel ning ka teistel Eesti ankrualadel. 3. Sadamast väljaspool toimuvate punkerdamiste riskide ning kasu üleavaatamist. STS operatsioone ei tohi peita punkerdamise kattevarju. Petitsiooni autorid. English: Thank you everyone for gathering signatures for the petition. We’re pleased to report that we reached the threshold necessary to send the petition to Parliament (1000 signatures) on Wed 14/4 evening, and we’ve now done so. Because of this, the petition can no longer be signed, but you can still show your support by following our Facebook page https://www.facebook.com/stopsts We will be put in touch with someone from Parliament to review the proposal. Most importantly, we would like our points to be brought into the public debate by constituents and members of Parliament in the upcoming law change proposed by the Ministry of the Environment. We demand: 1. A full ban of STS operations outside of ports. 2. That a detailed and independent environmental assessment of the risks of oil pumping operations in open seas -including but not limited to Tallinn anchorage areas- be made and released to the public 3. That regulators also review the risks and benefits of allowing bunkering activities outside ports. STS operations should not be masked as bunkering. The authors of the petition.