E-hääletus tuleb viia vastavusse tunnustatud standarditega!

Teilo Tõnn London,

Kommentaarid

Kõige kriitilisem koht on häälte lugemine

Enda antud hääle kontrollisüsteem on olemas. Seal pole midagi täiendada. Ohtlik must kast, kus võib erinevaid hookus-pookuseid korraldada, on häälte kokkulugemise protsessis. Seda saab teha nii osava programmi mutsimisega mõne rea ulatuses, arvutisse mõjutava mikrolutika paigaldamisega. Mõlemate avastamine on võimalik, aga väga vähetõenõoline. Piisab sellest, kui kokkulugemisel "rahvavaenlaste" erakondadele antud häältest arvatakse maha 10% ja suunatakse see "õigele" erakonnale. Võimalik on ka testsüsteemide kuritarvitamine täiendavaks hääletamiseks, aga sedakaudu on võimalikud mutsimised väiksemad. Kokkulugemissüsteemi saaks usaldusväärseks muuta, kui kasutada sõltumatuid häälte lugemise programme. Aga ka nendesse saab "sõltumatult" paigutada mikromiine. Nii et anonüümsete häälte lugemissüsteemi ei saa turvaliseks muuta.

  1. Anonüümsed e-valimised tuleb lõpetada. Neid ei saa usaldusväärseks muuta.