Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITitArvamusfestival

Mtü Eesti Roheline Liikumine,

Kommentaarid

Vabandame vormindusvigade pärast

Tundub, et rahvaalgatus.ee platvorm muutis avalikustamise käigus algatusteksti vormindust, duubeldades paari pealkirja. Vabandame selle pärast ning kinnitame, et tegeleme probleemi tuvastamise ja lahendamisega.

  1. Vea põhjustasime meie CitizenOS platvormi poolelt. Tänaseks on viga kõrvaldatud ja uute algatustega sellist probleemi ei tohiks esineda.