Haljala vallale

Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma!

MTÜ Vergiranna Selts, Merilin Tamm,

Kommentaarid

Kohaliku omavalitsuse ülessane ja eesmärk OSA 3/3

Majanduslikust aspektist tundub praegune plaan lühinägelik. Nagu eelnevalt juttu oli ei meelita jagpalliplatsi ja raamatukogu kaotamine Verki rohkem elanikke (maksumaksjaid). Samuti on hiljem vastava taristu uuesti loomine kordades kallim. Praegune staadion on loodud ammu ja keegi ei eelda, et see peaks olema tasane ja sirge, aga kui vald hakkaks looma uut staadionit, siis ei rahulduks enam keegi vähemaga, kui kaasaegsed nõuded eeldavad. Samuti ei ole raamatukogu korvamine raamatukogubussiga tasuta lahendus ja raamatukogu kaotamine ka praeguses inetenetiseeritud maailmas siiski märk dekadentsist. Palju olulisem on leida raamatukogule uusi funktsioone ja väljundeid, millest mitmed toetavad kohaliku omavalitsuse eesmärke, millest oli alguses juttu. Praegu on nii randa kui jalgpalliplatsi hooldanud kohalikud elanikud ja valla kulud on olnud minimaalsed. Ühekordet maa müügist saadavat tulu ei saa hinnata kõrgemaks püsivatest ja pikaajalistest väärtustest.