Haljala vallale

Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma!

MTÜ Vergiranna Selts, Merilin Tamm,

Kommentaarid

Kohaliku omavalitsuse ülessane ja eesmärk OSA 1/3

Kohaliku omavalitsuse plaanid on vergilasele (Vergi küla elanikule) arusaamatud ja tekitavad neis küsimusi. Kohaliku omavalitsuse ülessanne on kohaliku elu edendamine. Paranev elukeskond meelitab uusi elanikke ja kasvav elanikkond suurendab valla võimekust. Ehk siis kohalikuomavalitsuse eesmärk on luua elukeskkond, mis soosib seal elamist. Elukeskonda ei loo ainult elamud. Elukeskkond on palju laiem mõiste. Siia alla mahuvad ka nii kohalikuomavalitsuse teenused (sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu), kui ka turvalisus ning vabaaja veetmise ja sotsiaalse läbikäimise võimalus. Vergi on olnud kolhoosikeskus ja uue idenditeedi ja nišši leidmine vabas maailmas ei ole olnud lihtne. Vergis on säilinud tootmine ja sadam, aga ka väikse küla kohta vägagi mitmed spordirajatised ja külakeskus oma külamaja, raamatukogu, jalgpalliplatsi ja rannaga. Kaugemalt tulijale võivad need märkamatuks jääda, aga vergilane tutvustab neid vaatamisväärsusi uhkusega igale külalisele. Töökohad ja vabaaja veetmise võimalused on need faktorid, mis on võimaldanud Vergi külal säilida, areneda ja kasvada.