Rahvaalgatus.ee peab järgima märgukirjaseaduses ette nähtud demokraatlikku protsessi

Märt Põder,

Kommentaarid

Kasuta Citizen OSi :)

Ma olen kindel, et kellelgi pole kohustust kasutada Rahvaalgatus.ee-d. Vajalikud allkirjad võib kokku koguda tavapäraste digiallkirjastamise tarkvaradega, Citizen OSiga, oma progetud rakendusega või ka paberil. Riigikogu kantseleil on kohustus Sinu algatus vastu võtta täpselt samadel alustel, kui RA-st tulnud algatused. Sellisel juhul ei kehti ükski Rahvaalgatus.ee seatud eritingimus. RA ei ole kindlasti monopoliseisundis. Ma arvan, et kuna RA taga on SA Koostöö Kogu ehk eraldiseisev juriidiline isik, mitte Riigikogu kantselei ise, siis ei tulene neile kusagilt kohustust märgukirja seadust oma rakenduses sõna-sõnalt rakendada. Eraõiguslik juriidiline isik on vabas riigis vaba tegema, mida ta soovib seni, kui see ei lähe seadusega vastuollu. Oma portaalis täiendavate tingimuste seadmine arvestades, et teisi vahendeid kasutades saab ka ilma nende tingimusteta märgukirju teha, ei ole minu arusaamist mööda millegagi vastuolus. 100% kindel ei ole, siin oleks vaja kompetentse juristi analüüsi. Kogutud allkirjade mitteväljaandmine on mõistlik, sest see kaitseb petitsiooni sihtgruppi algataja poolse sihitiud allkirjastama survestamise eest. Kui ta ei tea, kes on allkirjastanud ja kes mitte, saab teha kommunikatsiooni sihtgrupile laiemalt, aga mitte survestada üksikisikuid. Mõistlik mu meelest. Ülejäänud kaks piirangut tunduvad lihtsalt praktiliselt arusaadavad. Kokkuvõttes ma näen, mis on konkreetse algatuse autorit ärritanud ning ajendanud algatust looma. Sisulist argumentatsiooni (sh tõestust) näen algatuse taga väga napilt.

  1. Riigikogu kantselei poolt soovitatud ja Presidendi kantselei poolt rahastatud portaal on avaliku teenuse pakkuja täpsest omandivormist sõltumata. Märgukirjaseadus näeb petitsioonidele ette üheainsa tähtajalise piirangu. Selle kohaselt võib sama sisuga petitsiooni esitada vaid korra 24 kuu jooksul. Kui Riigikogu oleks tahtnud kehtestada muid piiranguid, oleks need seaduses paika pandud -- täiendavad piirangud on seadust eirav omalooming, mida võib lubada CitizenOS vm eraalgatuslik demokraatiaklubi, aga mitte riiklikult kureeritud demokraatiaportaal. Rahvaalgatus.ee on sarnaste probleemidega maadelnud kevadest 2016. Ka minu meelest on piinlik, et Koostöö Kogu pole siiani leidnud kompetentset õigusnõu -- sest usaldusele demokraatia baasprotseduuride suhtes mõjuvad õiguslik ebakorrektsus ja meelevald hävitavalt. Kahjuks peegeldub see petitsiooniportaalilt lõpuks tagasi ka institutsioonidele, mille alluvuses või teenistuses tegutsema on see määratud.