Liikumispuudega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Arutelul leiti, et ettepanek laieneb kõigile puudega inimestele, ka nägemispuudega inimestele. Lisaks munitsipaalmajadele peab juurdepääsetavus olema tagatud ka eraarendustes. Samas peaks Riigi Kinnisvara AS oma arendustegevuses eeskuju näitama kõiki kaasava elukeskkonna põhimõtete järgimisel (mitte ainult panduste rajamisel).

  1. Lisaks: Konkreetne ettepanek: (taas)kinnitada määrus „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“.