Nõuame vaba Internetti ja digiõigusi!

Märt Põder,

Algatus on arutelufaasis. Esita oma kommentaar.

3 päeva jäänud

Arutelu tähtaeg:

Netitsensuuri toetamine Euroopa Liidu õigusloomes ei sobi e-riigi kuvandiga. Nõuame vaba Interneti ja netikasutajate õiguste selget seaduslikku määratlemist, et sellised asjad enam kunagi ei korduks ja Eesti võiks tulevikus taas nautida infovabaduse ülemaailmse eestkõneleja mainet.

Ettepanek

Eesti liitus 2014. aastal Euroopa Nõukogu internetikasutajate õiguste raamkokkuleppega, mida eirates on Eesti Vabariigi valitsus osalenud masintsensuuri toetavates ning netikasutajate õigusi eiravates seadusandlikes algatustes Euroopa Liidu tasemel.

Nõuame, et Riigikogu kutsuks ellu huvigruppe kaasava koostööplatvormi, et töötada see raamkokkulepe läbi, formuleerida selgelt ning uuendada endale raamkokkuleppega võetud kohustused ning tagada kokkuleppe rakendamine tuleviku õigusloomes.

Põhjendus

Eesti Vabariik liitus 16. aprillil 2014 Euroopa Nõukogu intenetikasutajate õiguste raamkokkuleppega [1]. Sellest õigusliku jõuga dokumendist peaks lähtuma netikasutajaid puudutav seadusloome ning poliitikakujundus. Toetades Euroopa Liidu õigusloomes masintsensuuri algatusi on Eesti Vabariik rikkunud endale rahvusvaheliset võetud kohustust ning vedanud alt oma kodanikke.

[1] https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/guide-to-human-rights-for-internet-users

Kommentaarid

  1. Märt Põder

    Terminid ja valitud peatükid, mis on vastuolus masintsensuuri jm kohatute algatustega

    Ma kahtlustan, et "raamakokkulepe" ei ole vist adekvaatne termin ja sellest netikasutajate õiguste dokumendist oleks vaja teha mingid väljavõtted, mis on konkreetselt EL autoriõiguse algatustega, aga ka üldiselt valitsuse või riigi digivaldkonna poliitikaga kõige ilmsemas vastuolus.