PEREKONNA PRIVILEEGI KAITSEL - abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit

Kenno Põltsam,

Kommentaarid

Geenid ja geneetika

Lapse sugu sõltub kromosoomidest, mille ta saab kaasa kummaltki vanemalt.Laps pärib ühe sugukromosoomi kummaltki vanemalt, kui pärib kaks X-kromosoomi sünnib tüdruk, kui aga kaks Y-kromosoomi sünnib poiss. Laps pärib ka kummaltki vanemalt iseloomujooned, vanemate sarnased ja füüsilised tunnused, silmade,juuste värvid, luustiku, kehaehituse, need tunnused on kodeeritud geenidesse, mis on kromosoomide infoüksused. EMAKE LOODUS ei ole ette näinud "sootut" INIMEST! Sünniga kaasaantud DNA jääb igaveseks. SUGU ei ole "tunnetuse või tunde või tuju" alusel määratletav - täna olen "isane", homme "emane", ülehomme "sootu konstruktsioon". INIMENE on loonud "sootuse" kirurgilise vahelesegamise teel, s.t. sigimise võimaluseta, sest sünniga määratletud sugu ei võimalda ümberlõigatutel viljastuda? Miks, kõik on ju võrdsed? Miks samasoolised paarid jäljendavad koduses miljöös heteropaare? Miks samasoolised paarid peavad kasutama kolmandat osapoolt LAPSE saamiseks kui "kõik on võrdsed" ? Millistele alustele tugineb hüüdlause sisu "kõik on võrdsed"? Milles võrdsed? Tänu samasooliste paaridele on muutunud "LAPSED" kaubaks? Lisaks "omasoolistele" on ju veel teisigi alaliike inimeste hulgas, kes end vähemusteks peavad seksuaalse sättumuse järgi, "kõik on ju võrdsed"! Tundub et omasoolised unustavad need inimesed hoopis ära? Miks? Miks omasoolised seavad end paremaks ja ettepoole teistest? Miks, ükskõik kuhu INIMENE oma näpud taha ajab muutub kaubeldavaks ja räpaseks? Miks? Miks INIMENE ei võta lahti raamatut TEADUS, BIOLOOGIA, RAKUD, RAKKUDE PALJUNEMINE, GEENID, GENEETIKA, DNA ja eraldi veel INIMENE....., miks ta ei uuri, miks ta ei süüvi,... miks ainult hõisates ahvib hüüdlauseid??? Kõik loomulik jäägu loomulikuks, "SOOTU KONSTRUKTSIOON" jt alaliigid ei ole loomulikud!