Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamineUus Eakus

Tiina Tambaum,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 112 allkirja

888 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 112 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

 Noorsootöö seaduse kõrvale seenioritöö seadus.

Ettepanek -

Sarnaselt noorsootööle luua Eestis seenioritöö valdkond, mida reguleerib seadus, mille spetsialistid on läbinud täienduskoolituse ja vastutavad aktiivsena vananemise põhimõtete ellu viimise eest kogukondades.

Põhjendus -

Inimesed, kes praegu korraldavad  vanemate inimeste ühiskonda panustamise algatusi ja vabatahtlikku tööd ning pakuvad vanemaealistele arenemisvõimalusi pole saanud selleks erialast väljaõpet. Aktiivsena vananemise põhimõtete ellu viimine on Eestis juhuslik. Eestvedajad on entusiastid, kes teevad tööd iseõppijatena.

Võiks arvata, et vanemaealiste tegevus on nende oma  asi ja selle kvaliteet pole ühiskonna jaoks oluline. See pole nii. Vanemaealiste tegevus on  ühiskonna nooremate liikmete jaoks allikas, mille alusel luuakse ja kinnistatakse stereotüüpe kõikide vanemate inimeste suhtes. Kui stereotüüp on negatiivne, käivituvad kaitsemehhanismid, mis takistavad arvajat otsuseid vastu võtmast  iseenda vananemiseks valmistumise suhtes. 

Lisaks on näha, et töös vanemate inimestega kaasatakse praegu pigem neid, kes ise initsiatiivi näitavad, ja ei tegeleta nendega kaasamisega, kes vajavad teistsugust lähenemist või teistsuguseid võimalusi. Viimane nõuab oskusi, mida väljaõppeta inimesel pole kuskilt võtta. Seega sotsiaalne kaasatus kui väga odav viis säilitada ja parandada vanemas eas inimese vaimset ja füüsilist tervist, pole määratud olema kättesaadav kõikide jaoks.  Valdkond vajab professionaalset lähenemist.
Professionaalselt läbi viidud seenioritöö suurendab haridusliku sekkumise efektiivsust, mille lõpptulemusel paraneb rahvastiku elukvaliteet. Stereotüüpse mõtlemise vähendamine suurendab tõenäosust, et nooremad põlvkonnad valmistuvad teadlikumalt ette vanaduseks. Ulatuslikum ja kvaliteetselt korraldatud seenioritöö tulemusel vähenevad suure tõenäosusega ka riigi kulutused tervishoiule.  

Kommentaarid

  1. Lisan enda nägemuse vanaduseks valmistumiseks

    Tõenäosuse suurenemine, et nooremad põlvkonnad valmistuvad teadlikumalt vanaduseks, annab võimaluse sisustada seda valmistumist konkreetsete tegevustega. Pean silmas Suurbritannias käivitatud projekti Give and Take Care, millele Eesti Pensionäride Ühenduste Liit andis eestikeelse vaste (hooli ja sinust hoolitakse). Projekti sisuks on innovatiivne skeem : minu poolt praegu osutatud vabatahtlik hooldusabi toetab mind minu pensionieas. Vabatahtliku töö tunnid fikseeritakse. Sellest moodustuks individuaalne (Hooli ja Sinust hoolitakse) pensionisüsteemi konto, millel olevaid tunde saavad vabatahtlikud kasutada enda hooldusvajaduse garanteeritud rahuldamiseks. See annaks ka vabatahtlike tööle täiendava motivaatori. Andres Ergma EPÜL