Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Idee kiideti teemaseminaril heaks

Eeldades, et riigi tasandil saab vabatahtlik tegevus süsteemselt ja õiguslikult korraldatud, on vaja valmistuda kahte tüüpi vabatahtlike kasutamiseks tervishoiusektoris: 1) kes aitavad tugitegevustega, kas või patsientidega jalutamisel (nagu VENÜ on üle 20 aasta teinud) ning 2) kes puutuvad otseselt patsientidega ja delikaatsete isikuandmetega kokku. Ettepaneku rakendamine eeldab põhjalikumat täpsustamist, milliseid seaduseid on vaja muuta ning milliseid tingimusi täita, eeskätt seoses vabatahtlike kokkupuutega patsientide delikaatsete andmetega ja vajaliku väljaõppega. Arutelus toodi paralleel abipolitseinikega, kellelt nõutakse spetsiifilist väljaõpet.