Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Mittekodaniku põhisissetulekust

Ei tohiks unustada, et Eestis on suur protsent elanikest mittekodanikud, kes on siin kaua elanud ja võrdväärselt makse maksnud. Mõnes teises riigis võib kodanikupalga kehtestamine põhisissetulekuturismi peatamiseks mõistlik olla, Eestis aga mitte.