Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Allkirja saab anda ka paberkandjale

Neile, kes mingil põhjusel ei saa anda digitaalset toetusallkirja, on nüüd võimalus anda allkiri paberil. Selleks on vaja alla laadida ja välja trükkida spetsiaalne allkirjaleht, kuhu mahub kokku kuni 5 toetusallkirja ning saata allkirja(de)ga leht kampaania jooksul aadressile, mis allkirjalehe allosas on kirjas. Nendele, kes ei saa pöördumise teksti internetis lugeda, võib teksti välja trükkida. Kuid seda teksti ei pea kuhugi saatma. TOETUSALLKIRJADE LEHT - http://www.kodanikupalk.ee/teataja/wp-content/failid/2017/01/POHISISSETULEK_ALLKIRJALEHT.pdf PÖÖRDUMISE TÄISVERSIOON VÄLJATRÜKIKS - http://www.kodanikupalk.ee/teataja/wp-content/failid/2017/01/Tingimusteta_pohisissetuleku_algatus-1.pdf